ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
- Τιμοκατάλογος & Μεγέθη -   DECIMAL
ΝΤΕΣΙΜΑΛ ._._._
A

ALFA
ΑΛ-ΦΑ
. _

'Εχω δύτη κάτω. Κρατηθείτε μακριά μου πλέοντες αργά.
Επ άνω από 3 αριθμούς σημαίνει: Aληθή διόπτευση.

N
NOVEMBER
ΝΟ-ΒΕ-ΜΠΕΡ
_ .
Αρνητικό "ΟΧΙ".
Κάτω από ομάδα αριθμών δείχνει: Το Βόρειο πλάτος.
B*
BRAVO
ΜΠΡΑ-ΒΟ
_ . . .
Φορτοεφορτώνω ή μεταφέρω επικίνδυνα φορτία.
O
OSCAR
ΟΣ-ΚΑΡ
_ _ _
Άνθρωπος στη θάλασσα.
C
CHARLIE
ΤΣΑΡ-ΛΥ
_ . _ .
Καταφατικό "ΝΑΙ".
Επ άνω από 3 αριθμούς σημαίνει: Aληθή πορεία.
P
PAPA
ΠΑ-ΠΑ
. _ _ .
Σε λιμένα: Σήμα απόπλου.
Αλιευτικά: Τα δίκτυα μου έχουν μπλεχτεί σε εμπόδιο.
D*
DELTA
ΝΤΕΛ-ΤΑ
_ . .
Κρατηθείτε μακρυά μου. Χειρίζω με δυσκολία.
Επ άνω από 2 ή 4 ή 6 αριθμούς σημαίνει: Ημερομηνία.
Q
QUEBEC
ΚΕ-ΜΠΕΚ
_ _ . _
Ζητώ ελευθεροεπικοινωνία.
E*
ECHO
ΕΚ-Ο
.
Στρέφω δεξιά.
Κάτω από ομάδα μήκους σημαίνει: Aνατολικό μήκος.
R
ROMEO
ΡΟ-ΜΙ-Ο
. _ .
Ως σήμα σημαίας δεν έχει κύρια σημασία αλλά μόνο βοηθητική.
Επάνω από σειρά αριθμών σημαίνει: Απόσταση σε μίλια.
F
FOXTROT
ΦΟΞ-ΤΡΟΤ
. . _ .
Το πλοίο μου είναι ανίκανο. Επικοινωνήστε μαζί μου.
Επάνω από αριθμούς σημαίνει: Βάθος σε πόδια.
S*
SIERRA
ΣΙ-ΕΡ-ΡΑ
. . .
Οι μηχανές μου αναποδίζουν.
Επάνω από 3 αριθμούς σημαίνει: Ταχύτητα σε κόμβους.
G
GOLF
ΓΚΟΛΦ
_ _ .

Ζητώ πληγό.
Αλιευτικά: Σύρω δικτυα.
Επάνω από 4 ή 5 αριθμούς σημαίνει: Γεωγραφικό μήκος.

T
TANGO
ΤΑΝ-ΓΚΟ
_
Κρατηθείτε μακρυά μου. Ασχολούμαι με ρυμούλκυση.
Επάνω από 4 αριθμούς σημαίνει: Τοπική ώρα (βλ. Σημείωση).
H*
HOTEL
Ο-ΤΕΛ
. . . .
Έχω πληγό επί του σκάφους.
U
UNIFORM
ΓΙΟΥ-ΝΙ-ΦΟΡΜ
. . _
Κατευθύνεστε προς κίνδυνο.
I*
INDIA
ΙΝ-ΝΤΙ-Α
. .
Στρέφω αριστερά.
V
VICTOR
ΒΙΚ-ΤΟΡ
. . . _

Ζητώ βοήθεια.
Επάνω από αριθμούς σημαίνει: Ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα.

J
JULIET
ΤΖΟΥ-ΛΙ-ΕΤ
. _ _ _
Κρατηθείτε μακρυά μου. Έχω επικίνδυνο φορτίο και έχει εκραγεί πυρκαϊά στο σκάφος μου.
W
WHISKEY
ΟΥΪΣ-ΚΙ
._ _
Ζητώ ιατρική βοήθεια.
Κάτω από ομάδα μήκους σημαίνει: Το Δυτικό μήκος.
K
KILO
ΚΙ-ΛΟ
_ . _
Επιθυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας.
Επάνω από 4 αριθμούς δείχνει: Την μέθοδο επικοινωνίας.
X
X-RAY
ΕΚΣ-ΡΕΫ
_ . . _
Σταματήστε αυτό που προτίθεστε να κάνετε και δώστε σημασία στα σήματά μου.
L
LIMA
ΛΙ-ΜΑ
. _ . .
Κρατήστε αμέσως το πλοίο σας.
Επάνω από 4 αριθμούς δείχνει: Γεωγραφικό πλάτος.
Y
YANKEE
ΓΙΑΝΓ- ΚΙ
_ . _ _
Σύρω την άγκυρά μου.
M
MIKE
ΜΑ-ΪΚ
_ _
Το πλοίο μου έχει σταματήσει και δεν προχωρεί.
Επάνω από ομάδα αριθμών δείχνει: Βάθος σε μέτρα.
Z
ZULU
ΖΟΥ-ΛΟΥ
. . _ _
Ζητώ ρυμουλκό.
Αλιευτικά: Ρίχνω δίκτυα.
Επάνω από 4 αριθμούς σημαίνει: G.M.T.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
1
. _ _ _ _ _
UNAONE
ΟΥΝΑ-ΟΥΑΝ
2
. . _ _ _
BISSOTWO
ΜΠΙΣΣΟΤΟΥ
3
. . . _ _
TERRATHREE
ΤΕΡΑΘΡΗ
4
. . . . _
KARTEFOUR
ΚΑΡΤΕΦΟΥΡ
5

. . . . .
PANTAFIVE
ΠΑΝΤΑΦΑΪΒ

6
_ . . . . .
SOXISIX
ΣΟΞΙΣΙΞ
7
_ _ . . .
SETTESEVEN
ΣΕΤΕΣΕΒΕΝ
8
_ _ _ . .
OKTOEIGHT
ΟΚΤΟΕΪΤ
9
_ _ _ _.
NOVENINE
ΝΟΒΕΝΑΪΝ
0
_ _ _ _ _
NADAZERO
ΝΑΝΤΑΖΕΡΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
1o επαναληπτικό 2o επαναληπτικό 3o επαναληπτικό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Tα γράμματα "Κ" και "S" έχουν ειδική ένοια όταν χρησιμοποιούνται ως σήματα συννενοήσεως με την ξηρά στην περίπτωση λέμβου με πλήρωμα ή άνθρωπο σε κίνδυνο. 3. Οι σημαίες "G", "P" και "Z" έχουν διαφορετική σημασία όταν χρησιμοποιούνται από αλιευτικά.
2. Στη σημαία "R" δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη ένοια. Το "R" ως ηχητικό σήμα (._.) χρησιμοποιείται από αγκυροβολημένο πλοίο σε μειωμένη ορατότητα επί πλέον του σήματος αγκυροβολίας για να προσδιορίσει τη θέση του.   4. Τα έξη αλφαβητικά σημεία που σημειώνονται με ( * ) εφ'όσον σημαίνονται ηχητικώς θα σημαίνονται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αριθμών 15 και 28 του "Διεθνούς Κανονισμού για την αποφυγή σύγκρουσης με στην θάλασσα".
5. To International Code of Signals αναφέρει για το "Τ": "Κeep clear of me. I am engaged in pair of trawling".  
© 2003 Flags.gr All rights reserved.